Rideskulen, Stord Hestesportlag

Stord Hestesportlag har rideskule 4 ganger i veka, måndag, tysdag, onsdag og torsdag.

Rideskulen held til på Stord Hestesportsenter i  øvre stall; Tysemarkjo 120.


Alle som går på kurs i rideskulen må vera medlem av stord hestesportlag.

Medlemskap 2021

0-17år 350,-

18-110år 450,-

Familiemedlemskap 600,- (inntil 12 personar frå same husstand)

sjå skjema under:

Innmeldingsskjema

For info om kursa sjå fane kursoversikt.

Rideskulen følgjer skuleruta. 


Me tilbyr faste leigeavtaler på rideskulehestane om helgene (fredag-søndag)

Ta kontakt for meir informasjon og/eller for å høyre om me har nokon ledige hestar.

Dei som har leigeavtale på rideskulehest må delta på ridekurs, med mindre ein har fått godkjenning frå rideskuleansvarleg.
Rideskuleansvarleg:

Anne Marte Sævareid

Ta kontakt med oss på mail

rideskule@stordhestesportlag.no


Powered by: Bloc