Stord Rideskule

Vi holder til i øvre stall Tysemarkjo 120 5414 Stord.

Her har vi 12 kjekke skolehester i ulike størrelser og raser, se mer under "hestane våre".

Vi tilbyr faste leieavtaler for elever i rideskolen fredag til søndag på skolehestene våre, ta kontakt ved interesse.


 Vilkår for påmelding til rideskole

Risiko og sikkerhet

 1. Ridning er å anse som en risikosport og det er en risiko for fall, bli tråkket/ dyttet på, bli bitt etc. Vi gjør vårt ytterste for å ivareta sikkerheten og har rutiner og prosedyrer for å minske risikoen så godt det går når man håndterer et stor fluktdyr
 2. Personer som ikke retter seg etter våre rutiner for hestehold, sosiale regler, NRYFs regler for behandling av hest og stallregler vil bli kontaktet av stallens personale og evt. bli bortvist. Info om de forskjellige rutiner og regler finnes på våre nettsider
 3. Vi anbefaler alle å tegne egen ulykkesforsikring. Rideskolen har ansvarsforsikring

Kostnader

 Alle inntekter fra rideskolen, arrangementer og andre aktiviteter går til å dekke løpende utgifter for drift av anlegg, fôr, flis, hovslager, veterinær og utstyr til hester, innkjøp av rideskolehester, lønn til ansatte mm. Prisen på våre tjenester er satt ut i fra de utgiftene vi har for å produsere ridetimer og andre aktiviteter. Utgiftene til hestene løper uavhengig om rytteren møter opp til timen eller ikke.

Påmelding

 1. Det er økonomisk bindende påmelding på alle våre ridekurs
 2. Det er ditt ansvar å sende inn rett mailadresse og opplysninger.
 3. Når du melder deg på en kurs, har du samme dag/tid hele ridekurset. Ved nytt ridekurs må du melde deg opp på nytt
 4. Pris per kurs er oppgitt på påmeldingssiden og er for hele kurset, med mindre annet er spesifisert.
 5. Dersom du melder deg på etter kursstart betaler du for gjenværende timer på kurset
 6. Alle ryttere aksepterer ved innmelding i rideskolen og/eller rideklubben, at det kan tas situasjonsbilder som brukes på klubbens og rideskolens nettside og i sosiale medier. Det er mulig å reservere seg mot dette i samtykkeskjemaet til rideskolen
 7. Vi sender ut tilbud om plass på ridekurs til elever som allerede går på kurs og de på venteliste tett opp mot ny kursstart. De som ikke svarer på denne innen frist blir tatt vekk fra kurs/venteliste.

Utstyr

 1. Unngå hetter og snorer på gensere og jakker. Klærne skal være relativt tettsittende så ikke de henger seg fast i noe eller skremmer ponnien. Bruk bukser uten sømmer på innsiden av bena for å unngå gnagsår. Gjerne lange sokker over buksebena så ikke buksa sklir opp. Skoene skal ha hel på minst 15 mm og minst mulig snøring. Gummistøvler eller cherrox er fint. Joggesko er ikke tillatt!
 2. Kjøp gjerne et par ridehansker som gir godt grep og beskytter en myk barnehånd mot gnag av tøylen
 3. Du må bruke godkjent ridehjelm. Vi har hjelmer og sikkerhetsvester til utlån når koronarestriksjonene tillater det. Vi anbefaler å kjøpe egen hjelm for å få en som passer hodefasongen perfekt. Hjelmen skal sitte godt på hodet uten av hakereima er festet. Dersom den sklir fram og tilbake eller sidelengs passer den ikke og har ingen funksjon. Hjelmen mister støtdempingen etter ca 5 år, så vær forsiktig med å kjøpe brukte hjelmer dere ikke kjenner historien til
 4. Godkjent sikkerhestvest er påbudt for ryttere t.o.m. 18år, men vi anbefaler alle å bruke sikkerhetsvest.

Praktisk gjennomføring av ridetimene

 1. Leksjonstiden er inkl på- og avstigning. Det er viktig at alle møter opp i god tid til timen slik at undervisningen starter presis. Dersom du er forsinket og ikke gir beskjed i god tid vil vi ikke ha hest klar til rytteren. Hesten sendes tilbake til stallen dersom rytter mangler når leksjonen starter
 2. Leksjonene er delt inn i dressur, sprang og tur og i gjennomsnitt har man like mange økter innen hver gren i løpet av et semester. Innen sprangridning starter man med bomarbeid, hopping av hinder introduseres når rytterne er klare for det. 
 3. Det er 1-2 teoritimer per semester
 4. Rideskolen følger normalt skoleruta for barneskolen i Stord kommune når det gjelder fri, minus planleggingsdager. 
 5. Det er ikke tillatt å filme og/eller ta lydopptak av elever, instruktør eller andre som er til stede uten samtykke. (les samtykkeerklæring)

Aldersinndeling og nivåer forklart

 1. Vi tar ikke inn barn under 7 år. Vi ber også foresatte vurdere om barnet klarer å følge vanlig undervisning på 45 minutt sammen med andre barn.   
 2. Innen hestesporten regnes man som nybegynner i lang tid, lenger enn i andre idretter. I tillegg til de praktiske rideferdighetene skal rytteren lære seg samspillet med hesten, om hesten som art, sikkerhet mm. Når man skal lære seg å samarbeide med et levende dyr tar det derfor lenger tid å jobbe seg oppover nivåene enn i annen idrett. Hensynet til hestens velferd vil alltid veie tyngre enn rytteren og foreldres forventinger om rask progresjon
 3. I rideskolen bytter rytteren hest gjennom semesteret for å lære seg alle aspekter ved ridning og samarbeid med hesten. Alle hester er likeverdige partnere og har noe å lære rytteren 
 4. Fra nivå 1 og oppover må du regne med å ri minst 2 semester per nivå. Jo høyere nivå du rir på, jo lenger tid bruker man per nivå. Det er individuelt hvor rask progresjon man har på alle nivåer. Det er opp til ridelærer å vurdere når eleven er klar for neste nivå 
 5. På spesialkurs med sprang er hinderhøyden maks 80cm for å minske risikoen for skader på hestene våre som jobber mange økter per uke. Det legges vekt på teknisk ridning mellom hinderne framfor høydehoppning.
 6. Selv om hester er sterke dyr har de sin begrensning i forhold til vekt de kan bære for å opprettholde god hestevelferd. Rytterens balanse, vektfordeling, motorikk,  koordinasjon og kunnskapsnivå spiller også inn. En rideskolehest jobber mest med ryttere i startfasen av sin karriere og må kompensere for rytteren inntil rytteren behersker ridekunsten. For å sikre våre hester et godt arbeidsmiljø har vi satt en maks vekt som gjør at de kan jobbe uten for høyt nivå av stresshormonet kortisol. Forskning viser at den ideelle vekten for en voksen hest å bære er maksimalt 15-20 % av sin egen vekt. For en eldre/ yngre hest vil prosenten gå ned. Max vekt rytter er 80 kg på våre største hester. Ponniene har lavere maksvekt. Da vi har begrenset antall store hester må vi ha beskjed ved påmelding om du veier ca.70kg eller mer og ca.høyde. Du kan lese mer her: https://www.horsesciencenews.com/horseback-riding/how-much-weight-can-a-horse-carry.php

Dersom vi må avlyse ridetimer

 1. Dersom Stord Rideskole må avlyse en eller flere time(r) grunnet omstendigheter rideskolen ikke kunne forutsett (force majeure, som eksempel brann, innbrudd, naturkatastrofer, helsekatatrofer, pandemi, mm), vil ikke kurset bli erstattet eller kursavgift refundert.
 2. Vi følger de til enhver tid restriksjoner gitt av myndighetene som gjelder smittsomme sykdommer på hester og mennesker.

Fravær

 1. Elever har ikke rett til å ta igjen ridetimer ved fravær
 2. Dersom eleven ikke kan delta på ridetimen sin, må vi ha beskjed så tidlig som mulig slik at vi unngår å gjøre klar hester som ikke skal gå i ridetimene. Dette er for å unngå stress for hestene og dobbeltarbeid for våre ansatte

Å være en god idrettsforelder

Vi forventer at alle foresatte som oppholder seg på vårt anlegg, i alle sammenhenger, forholder seg til Olympiatoppens 9 anbefalinger om hvordan være en god idrettsforelder:

 1. Gi dine barn informasjon og råd når det gjelder valg av idrett. Du kan oppmuntre dem, men la barna selv ta den endelige avgjørelsen om de ønsker å delta eller ikke og hvilken idrett de ønsker å delta i
 2. Ved at du selv er fysisk aktiv kan du bli en god rollemodell for dine barns deltagelse i idrett
 3. Det er viktig at du som forelder vet at barn på samme alder kan være svært ulike med hensyn til modning
 4. Legg vekt på idrettsglede og utvikling av vennskap
 5. Gi ros når barnet ditt viser god innsats og ferdighetsutvikling. – Husk at barnet ditt deltar i idrett for å lære og for å mestre ferdigheter. Unngå ensidig fokus på resultater i konkurranser
 6. Legg merke til og applauder også når dine barns lagkamerater eller motstandere viser gode ferdigheter. – Bidra til å skape gode relasjoner til de andre foreldrene. Vis respekt og vær høflig, selv når følelser er involvert
 7. Støtt treneren og den jobben hun / han gjør. Gi ikke tekniske instruksjoner under en konkurranse. Dette kan virke forstyrrende for treneren, og det kan skape forvirring og usikkerhet blant utøverne
 8. Vis god sportsånd, respekter regler, dommeravgjørelser og arrangørens beslutninger i arrangementer der dine barn er med. Dette er viktig selv om du har andre oppfatninger eller er uenig
 9. Du kan bidra best ved å samarbeide med og støtte det idrettsmiljøet ditt barn er med i

Krav om medlemskap i Stord Hestesportlag

Medlemskap i Stord Hestesportlag er obligatorisk for ryttere i rideskolen.   Kontingent betales til Stord Hestesportlag via www.minidrett.no. Medlemskap i rideklubben må sies opp uavhengig av oppsigelse av ridetimer.

Innmelding og betaling av medlemsavgift til Stord Hestesportlag

 1. Medlemskapskontingenten skal betales via Min Idrett i henhold til Norges Idrettsforbund sine krav
 2. I Min Idrett vil du kunne administrere alle medlemskap i norsk idrett (innmeldinger og utmeldinger), se informasjon som er registrert på deg og oppdatere registrert informasjon (e-post, tlf osv). 
 3. Faktura på medlemsavgift vil også ligge på din side i Min Idrett. Du vil bli varslet pr e-post når faktura sendes ut. Det er derfor meget VIKTIG at alle medlemmer er registrert med riktig e-post adresse. Barn bør registreres med en foresatt sin e-post. Det er den e-post adressen som dere har gitt oss som blir registrert.
 4. NB! Vennligst sjekk at du er registrert med riktig e-post, fødselsdato og navn etc på minidrett.nif.no. Det er enkelt for deg å gjøre endringer. Dette da medlemmer som er registrert i andre klubber i noen tilfeller kan få gammel kontaktinformasjon registrert på seg. Det kan også forekomme feil fra vår side.
 5. NB! Hvis kun barnet meldes inn, vil ikke foresatte kunne stemme ved årsmøtet. Vi oppfordrer derfor aktive medlemmer til å tegne familiemedlemsskap.
 6. Hvis ikke du ligger inne i minidrett sender du en mail til rideskule@stordhestesportlag.no. Mailen skal inneholde fult navn og fødselsdato, ved familiemedlemskap må en ha opplysninger på alle som skal stå som medlemmer.


Rideleir:
Neste rideleir blir dagleir man-fre uke 26.Alle ridekurs er for tiden fulle. Dersom du ønsker å sette deg på venteliste sender du en e-post med navn på elev, alder og tidligere heste/rideerfaring til rideskule@stordhestesportlag.no


Spørsmål? 

Anne Marte Sævareid, rideskuleansvarleg 


rideskule@stordhestesportlag.no
Rideskuleansvarleg:

Anne Marte Sævareid

Ta kontakt på mail

rideskule@stordhestesportlag.no