Sunnhordland Travlag


I 2018 byrja arbeidet med å få Sunnhordland Travlag opp å gå igjen, etter fleire år med laber aktivitet.


Ynskjer du å vera medlem?

Betal 200 kroner til kontonummer 3520 65 48043. 

Send også ein e-post til chsele@gmail.com med namn, fødselsnummer, telefon og e-post. Styret i Sunnhordland Travlag 2023

StyreleiarAtle Kyvikatle.kyvik@netnordic.com
NestleiarMartin EskelandMartin.Eskeland91@gmail.com
StyremedlemChristine Sælechsele@gmail.com
StyremedlemLisbeth Stenberg
StyremedlemSiren Hinderaker
Vara styremedlemIngvill Rasmussen 
Vara styremedlemBørre Blokhus 
RevisorarJanet Fagerland
Eirill Hatlevik
ValnemndEna Ulversøy

Styreleiar: Atle Kyvik

Medlemsansvarleg: Christine Sæle