Oversikt og prisar


Priser 2022:

Ridekurs over ti gonger 2800,- (2600,- for halv-/heilforryttare/ familie i rideskulen)


Halvforavtale rideskulehest 1000,- per måned

Helforavtale rideskulehest 2000,- per månedRideleir:
Neste rideleir vert i vinterferien veke ?.


Me har nokre ledige plassar på ridekurs no. Dersom du ynskjer å setta deg på ventelista sender du ein e-post med namn på elev, alder og tidlegare rideerfaring til rideskule@stordhestesportlag.no


Spørsmål? 

Anne Marte Sævareid, rideskuleansvarleg 

mobil 97 48 46 82
rideskule@stordhestesportlag.noVinter 2023/2024 uke 45 - 3

Klokkeslett:Kurs:
Måndag
16:00-16:45
Nybyrjar 2

17:00-17:45Lett øvd 1

18:00-18:45
Lett øvd 2

19:00-19:45Øved mot sprangTysdag16:00-16:45
Lett øved 1

17:00-17:45
Nybyrjar 1

18:00-18:45Øved 2

19:00-19:45Voksen øvedOnsdag16:00-16:45Nybyrjar 1

17:00-17:45Nybyrjar 2

18:00-18:45Lett øved 2


19:00-19:45Øved 2Torsdag16:15-17:00Nybyrjar 1

17:00-17:45
Nybyrjar 2

18:00-18:45Øved 2

19:00-19:45Øved 1