Reglar og rutinar for senteret


Ta kontakt med Eirill for spørsmål om fòr


Ta kontakt med oppstallor@stordhestesportlag.no ved ulike skadar og feil på senteret,  som den enkelte leigetakar meinar må utbetrast. Dersom hesten din utført skada/øydelagt er det ditt ansvar å reparera eller betala for kostnaden.


Ta kontakt med kontaktpersonen i stallen din for forslag og ynskjer.
 

Ta kontakt med Cathrine for spørsmål kring dugnadar og dugnadstimar.
 

Ta kontakt med kontakt@stordhestesportlag.no for spørsmål angåande ridebananar, vatning, horving osv.
 
 

Namn:

Telefonnummer:

E-post:
Siren Hinderaker, leiar

92220894

Siren.eldoy.hinderaker@advantec.no 

Eirill Hatlevik

41915866

eirillha@yahoo.co.uk

Ena Ulversøy

97585153

enaulv@gmail.com