Kurs Haust 2020


Me tilbyr ulike kurs for nybyrjarar  og vidarekomne.
Det går også eigne kurs for vaksne.


Her hos oss i rideskulen vil me at elevane skal lære mest mogleg om hest. Me har eit variert kurs med tur, voltige, stell, oppsaling, teori, baneridning o.l. 

 

Kursa går normalt sett over 10 gonger og fylgjer skuleruta.  
Prisen på eit kurs er kr 2500.  Voltigekurs 1500,-

Me tilbyr ikkje enkelt timar / "drop in" timar.


Grunna lite store hestar i rideskulen må me be personar rundt 75kg eller meir om å informera om dette i påmelding.

Me tek ikkje inn born under 6år ( evnt. det året bornet blir 6år) Me ber også foreldre/ansvarlige å vurdera om bornet er i stand til å fylgje vanleg undervisning à 45.min saman med eldre born. , då med tanke på konsentrasjon, sjølvstendighet og fysikk.


Alle som går på kurs i rideskulen må vera medlem av stord hestesportlag.

Medlemskap 2021

0-17år 350,-

18-110år 450,-

Familiemedlemskap 600,- (inntil 12 personar frå same husstand)

Sjå skjema under:

Bli-medlem-i-Stord-hestesportlag.docx

Det er bindande påmelding på ridekurs når ein har takka ja, og ein vil bli fakturert uansett oppmøte. 


RIDELEIR:
Neste rideleir vert i veke 26.
 

Alle øvrige kurs er for tida fulle, Send email med navn på elev, alder og tidligere rideerfaring, for å settes på venteliste:

rideskule@stordhestesportlag.no

Alle elevar har fast plass, fram til ein seier opp plassen, og faktureres pr 10.gang.
 


Send mail ved ytterligare spørsmål,
epostadr: rideskule@stordhestesportlag.no


Rideskuleansvarleg: Anne Marte Sævareid, tel. 974 84 682

2021, veke 4-15/16

KlokkeslettKurs
Måndag
16:00-16:45
lett øvde

17:00-17:45lett øvde/øvde

1800-1845
lett øvde

1900-1945Forkurs SprangTysdag17:00-17:45
Lett øvde

18:00-18:45
Øvde

1900-1945Nybyrjarar

1900-1945SprangOnsdag1600-1645Nybyrjarar

1700-1745Lett øvde

1800-1845Øvde


1900-1945VoltigeTorsdag1615-1700Nybyrjar/lett øvde vaksne

1700-1745
nybyrjarar

1800-1845nybyrjarar

1900-1945Vaksen viderekomneLevert av IdrettenOnline