Oversikt og prisar


Priser 2022:

Ridekurs over ti gonger 2800,- (2600,- for forryttare/ familie i rideskulen)

Voltigekurs over ti gonger 1800,- (1600,- for forryttare/familie i rideskulen)

Halvforavtale rideskulehest 1000,- per måned

Helforavtale rideskulehest 2000,- per månedRideleir:
Neste rideleir vert i Vinterferien.


Alle ridekurskurs er for tida fulle. Dersom du ynskjer å setta deg på ventelista sender du ein e-post med namn på elev, alder og tidlegare rideerfaring til rideskule@stordhestesportlag.no


Spørsmål? 

Anne Marte Sævareid, rideskuleansvarleg 

mobil 97 48 46 82
rideskule@stordhestesportlag.noVinter 2022 uke 45 - 4

Klokkeslett:Kurs:
Måndag
16:00-16:45
Lett øvde 2

17:00-17:45Lett øvde 2 mot sprang

18:00-18:45
Voltige

19:00-19:45SprangTysdag16:00-16:45
Nybyrjarar 1

17:00-17:45
Nybyrjarar 2

18:00-18:45Lett øvde 1

19:00-19:45Nybyrjar 2Onsdag16:00-16:45Lett øvde 1

17:00-17:45nybyrjarar 2

18:00-18:45Lett øvde 2


19:00-19:45ØvdeTorsdag16:15-17:00Nybyrjarar 1

17:00-17:45
Nybyrjarar 1

18:00-18:45 Lett øvde 2

19:00-19:45Vaksen vidarekomne