Pris for hest på senteret 


Stalleige inkludert vanleg luftegard

Høy, spon og kraftfôr betalar ein etter forbruk

For oppstallørar er baneleige og bruk av anlegget inkludert

Det er 50 timer dugnadsplikt i året for alle oppstallørar, 25 timar er retta mot anlegget og 25 timar er retta på arrangement

Leiga skal betalast forskotsvis til konto: 1503 51 72952 den første kvar månad.


For eksakt pris ta kontakt på kontakt@stordhestesportlag.noBaneleiga og bruk av anlegget

Det kostar 3000 kroner i året for å bruka anlegget for dei som ikkje står oppstalla. Avgifta er mogleg å dela opp i to terminar (januar-juni og juli-desember). Ein kan også betala 100 kroner i timen for baneleiga. Dette skal betalast inn på konto 1503 51 72952.


Det er 12 timar dugnadsplikt for faste brukarar av anlegget.


Dei som brukar anlegget fast må vera medlem av Stord Hestesportlag eller Sunnhordland Travlag.


Levert av IdrettenOnline