Kva kostar det å ha hest på senteret?


  • Stalleige inkl vanlig luftegard, kr 2300 (fom 01.12.18) / 2450 for boks med stor luftegard.
  • Høy, spon og kraftfor betaler ein etter forbruk.
  • For oppstallører er baneleige og bruk av anlegg inkludert
  • Det er 50 timer dugnadsplikt pr. år for alle oppstallørar, 25 retta mot anlegget og 25 på arrangement.
  • Leiga skal betalast forskotsvis til konto: 1503.51.72952 den første kvar månad.Baneleige/bruk av anlegg

  • Det kostar 3000 kr pr. år bruke anlegget for dei som ikkje står oppstalla.
  • Denne avgifta er mogleg å dele opp i to terminar; januar-juni og juli-desember
  • Det er 12t dugnadsplikt for faste brukarar av anlegget.
  • Ein kan og betale 100 kr pr. time for baneleige.
  • Kontonr: 1503.51.72952


Dei som brukar anlegget fast må vera medlem av Stord Hestesportlag eller Sunnhordland Travlag.


Levert av IdrettenOnline