Rideleir veke 26 *Full*

Postet av Stord Hestesportlag den 20. Mai 2022

🐴Rideleiren er dessverre full! Vi planlegger ny leir uke 32, send mail ved interesse/påmelding (de som står på venteliste til leir uke 26 har førsterett)🐴🐴✨


Rideleir 27.06. - 01.07. 2021 (Veke 26)

Stord Hestesportlag inviterer hesteglade born til ein aktiv, sosial og lærerik rideleir!

 

 Rideleiren vil føregå frå måndag 27.juni til og med fredag 01.juli klokka 08:30 - 16:00, det er mogleg å møta frå 08:00.


Me anbefalar at deltakarane har eige utstyr, dei som treng å låna vest/hjelm skriv det i påmeldinga.

 

 

Rideleiren:

  • Mange ulike aktivitetar, både med og utan hest.  
  • Tilpassa opplegg etter nivå. 
  •  Me lagar til felles lunsj alle dagar. 
  • Oppmøte ved rideskulen (Stalloftet) klokka 08:00-08:30 på måndags morgon.
  • Pris kr 3300,- for heile leiren, me sender faktura per mail. 
  • Grunna begrensa antal store hestar på stallen, ber me om tilbakemelding dersom bornet veg rundt 75 kg eller meir.
  • Nedre aldersgrense er frå det året bornet vert 8år.
  • "stemne" etter nivå på fredag der dei som ynskjer kan møta opp for å sjå deltakarane.

 

For påmelding og meir informasjon, send mail til rideskule@stordhestesportlag.no           

Merk mailen med rideleir, påmelding skal innehalde namn, alder og nivå på deltakar. 

Det er fleire som har tatt kontakt ang. plass på rideleir tidlegare, me ber om at dykk sende ny mail med påmelding for å vera sikra plass.

Det er bindande påmelding, faktura sendast ut via mail på forskot og skal vera betalt innan leiren startar på måndag 27.06.

Me gler oss til ei flott veke på sommarøya med kjekke born og hestar!Aktivitetskalender

Postet av Stord Hestesportlag den 16. Apr 2017

Aktivitetskalender april-august 2017
Nedre hall
KlokkeslettMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag
1000-1300Ledig hall på kvardagar, med mulighet til å kjøre ved avtale dagen i forvegen.Kontakt Marit Løkhammerkan ha sprangtrening 1030
1300Horvinghorvinghorvinghorvinghorving-1300
Ingen ingen andre faste aktivitetar
1500Dressurtimar i halve banen Dressurtimar i halve banenfasteutanom arrangement
1600Dressurtimar i halve banenKjøring16-17 Dressurtimar i halve banenaktivitetar
1700Dressurtimar i halve banenSprangtreningSprangtreningDressurtimar i halve banen kjøring 17-19
1800Dressurtimar i halve banenSprangtreningSprangtreningDressurtimar i halve banen kjøring 17-19
1900Dressurtimar i halve banenSprangtreningSprangtreningDressurtimar i halve banen ingen andre
2000Dressurtimar i halve banenSprangtreningSprangtreningDressurtimar i halve banen faste aktivitetar
2100Dressurtimar i halve banenSprangtreningSprangtreningkjøring 21-22 utanom
2200Dressurtimar i halve banen kjøring 21-22 arrangement
2300Stengtstengtstengtstengtstengt stengt
NB! Det er ikkje lov å sleppe hestar i innebanen.
Øvre hall
Rideskule frå 1700-2000Rideskule frå 1700-2000Rideskule frå 1700-2000Rideskule frå 1700-2000LedigLedigLedig
NB! Det er ikkje lov å sleppe hestar i banen frå kl. 1300-2000 pga horving og rideskule
Ovalbanen
Ingen faste treningar sett opp nokre dagar
Nedre utebane
Aktivitetar inne vert flytta ut ved fint vær. Det er lov å kjøre ute dersom banen er ledig. Ryttarar har førsterett, og ein må evt. gjere avtale om lov å kjøre samstundes om ryttar er over 16 år og hesten toler vogn.
at hestane toler vogn i banen.
NB! Det er ikkje lov å sleppe hestar etter at banen er horva kl. 1300 før treningar.


Ekstraordinært årsmøte i Stord Hestesportlag

Postet av Stord Hestesportlag den 1. Jun 2016

Det vert ekstraordinært årsmøte i Stord Hestesportlag 15.06. 16. kl. 1900 på Stord Hestesportsenter.

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Stord HestesportlagJubileumsutstilling på Stord Hestesportsenter

Postet av Stord Hestesportlag den 1. Jun 2016

Sett av helga 25. og 26. juni. Då vert det ei stor hesteutstilling på Hestesportsenteret med 100 påmeldte hestar. Det vert og eit lite sprangstevne med to klassar, køyring, barneriding, leikar mm. Kafeèn vert open og her kan du kjøpe mykje godt - både varm og kald mat.

Laudag kveld er det felles middag for dei som vil, på Stord Hotell. Middagen kostar 435,- pr person og de må melda dykk på til Ena på facebook eller mail: enaulv@gmail.com.