Ledig stilling: rideskule- og stallansvarleg

Postet av Stord Hestesportlag den 5. Mai 2024

Stord Hestesportlag søkjer ny rideskule- og stallansvarleg frå hausten av.


Sjå stillingsannonse og søk her.

Saksliste til årsmøte 2023 (19.03.24)

Postet av Stord Hestesportlag den 12. Mar 2024


Saksliste for årsmøte 2023, samt tilhøyrande dokumenter er lasta opp i filarkivet i mappa for årsmøtet.

Trykk her for snarveg til mappa.


Minner at årsmøte vert 19.03.24 i kafeen på nedre stall, Tysemarkjo 150, kl. 19:30


Vel møtt!


Mvh

- Styret
Innkalling til årsmøte 2023

Postet av Stord Hestesportlag den 15. Feb 2024

Årsmøte 2023 - Stord Hestesportlag

Dato 19.03.24, Kl. 19:30
Kafeen nedre stall, Stord Hestesportsenter.


Trykk her for å kome til innkallinga


Innkalling til årsmøte i Stord Hestesportlag

Postet av Stord Hestesportlag den 22. Feb 2023

Til medlemmene i Stord Hestesportlag

Innkalling til årsmøte i Stord Hestesportlag

Styret innkallar alle medlemmene til årsmøte.

Årsmøtet vert avhalden 22. mars 2023 kl. 19.30 i kaféen på nedre stall.

Saker som ein ynskjer å få behandla på årsmøtet må sendast minimum to veker før møtet, innan 8. mars 2023.

Saka/ene skal sendast til kontakt@stordhestesportlag.no og skal merkast «sak til årsmøtet».

Fullstendig sakliste med alle saksdokument vil verta gjort tilgjengeleg for medlemmene seinast ei veke før årsmøtet.

Desse vert publisert til gjennomsyn på www.stordhestesportlag.no i filarkivet under mappa «Årsmøter», og på facebooksida.

For å ha røysterett og velgjast til verv må ein ha vore medlem i Stord Hestesportlag i minst ein månad og fylla 15 år i det inneverande kalenderår, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktingar til Stord Hestesporlag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

Med venleg helsing styret