Klubbstevne i sprang med klubbmeisterskap

Postet av Stord Hestesportlag den 4. Des 2016

Resultat frå klubbstevnet:

resultat-60cm.pdf

resultat-80.pdf

resultat-90-cm.pdf

resultat-1m.pdf

Og her er dei som vart klubbmeistrar:

Klubbmeister sprang, 90 cm
1. Siren E. Hinderaker og Gredstegaards Faust
2. Marit Løkhammer og Bog Monster
3. Benedicte Habbestad Anglevik og Mon Cherie Nikita

Sprang 1 m
Lise Hatlevik og Posilipo

Klubbstevne dressur med klubbmesterskap

Postet av Stord Hestesportlag den 3. Des 2016

Lørdag 3.12.16 arrangerte me klubbstevne med klubbmesterskap i dressur klasse LC:2 og klasse LB:2

Me gratulerar Emily B. Kårtveit med Rambo som klubbmester i LC:2 med 61,2%, Dina Blokhus Johannessen og Eikehaugens Samson med 2. plass 60,8% og Susanne Morken og Ramzes med 3. plass og med 60,8 %.

4. plass Ena Ulversøy og Gredstgaards Faust, 57,6% og Monica Grimstad med Vikjærsvangs Mira 57,6%

5. plass Marit Løkhammer og Bog Monster 56,8%

6. plass Annika Amundsen og San Diego 54%


Me gratulerar og klubbmester i klasse LB:2 Lise Hatlevik og Viva 11 med 58,33% ,

2. plassen gjekk til Camilla Dahl Kyvik og San Diego med 55,56% og 3. plass til Silje Hatlevik med LW`s Finess med 55%

4. plass Eirill Hatlevik med Lola van De Brouwershoeve med 54,07%

5. plass til Lise Hatlevik og Posilipo med 53,019%
Hjelp oss å vinne klubben i mitt hjerte

Postet av Stord Hestesportlag den 22. Nov 2016

Gå inn på

http://klubbenimitthjerte.no/stem/id/12210245

og gje di stemme til Stord Hestesportlag:)

Arrangement i desember

Postet av Stord Hestesportlag den 22. Nov 2016

03.12. Distriktstevne med klubbmesterskap i dressur

04.12. Distriktstevne med klubbstevne i sprang

08. og 09. 12. Sprangtrening med Peter Flam

17. og 18. 12: Juleshow med mykje kjekk underhaldning


Elles er det faste treningar mandagar, tirsdagar, onsdagar og torsdagar- ta turen og sjå:)
Miljøreglar

Postet av Stord Hestesportlag den 6. Nov 2016

Miljøreglar for Stord Hestesportsenter

Stord Hestesportsenter arbeider for eit godt miljø for born, unge og vaksne.

Me ynskjerå fremme idretten sine grunnverdiar:

• Felleskap

• Glede

• Fair play

• Lojalitet

• Samhold

På Stord Hestesportsenter tar me vare på kvarandre uansett grein og nivå.

Eit godt miljø – alle sitt ansvar er eit motto som alle medlemmarskal arbeida for. Anten ein er rytter, kusk, trenar, ponnimamma, hestepappa, stevneleiar, tillitsvalt, føresett eller støttespelar bør ein vera oppteken av eit godt og sunt miljø. Dette er me og heilt avhengige av på Stord Hestesportsenter.

Alle som er medlemmar i klubben og travlaget er representantar for både klubbane og hestesenteret. Din veremåte er både klubbane og senteret sitt ansikt utad.

Stord Hestesportlag er tilsluttaNorges rytterforbund:Me skal i særlig grad forholde oss til desse normene:

KR 1-§ 114 – Normer for ryttersporten

1. I all ryttersport skal hensynet til hesten ha høyeste prioritet,og aldri måtte vike for konkurransehensyn eller kommersielle hensyn.

2. Under all trening og deltakelse i konkurranser skal hensynet til hestens velferd komme først. Dette gjelder bl.a. oppstalling, tilsyn og stell, hovstell, treningsmetoder, sal, utstyr og transport. Alt hold, trening og bruk av hest skal bygge på gjeldende kunnskap om hestens mentale og fysiske behov.

Metoder som FEI, NRYF eller norsk lov ser på som dyremishandling, skal ikke forekomme. Misbruk av naturlige eller kunstige hjelpere (inkludert sporer, pisk, hjelpetøyler mm) er uakseptabelt.

3. Hester som trenes eller deltar i konkurranser, må være friske og skadefrie. Ulovlig bruk av medikamenter eller andre behandlingsmetoder må ikke forekomme. Drektige hopper i 5.-11. drektighetsmåned og hopper med føll yngre enn 6 måneder (egne og ammeføll) skal ikke konkurrere.

4. Hester og utøvere som deltar i konkurranser, skal være i god nok form og ha de nødvendige ferdigheter som konkurransen forutsetter.

6. Konkurransene/treningene må ikke utsette hester eller utøvere for unødige belastninger eller fare. Det må legges stor vekt på godt underlag og sikre baner (inkludert hindre), og sikker og egnet oppstalling med god nok adgang til vann, fôr og strø. Det må tas hensyn til værforholdene.

7. All transport må foregå på en sikker og dyrevernmessig forsvarlig måte og i henhold til gjeldende forskrift om transport av dyr. Reisen skal være godt planlagt, og ventilasjon, hygiene, hvileperioder og tilgang til mat og vann må ivaretas. Hesten må være i form til å kunne gjennomføre hele reisen, både til og fra konkurranseplassen.

8. Stord ride- og køyreklubb skal på alle nivå arbeide for at alle personer og organer under deres jurisdiksjon respekterer og arbeider for å ivareta hensynet til hestens velferd.

§ 174 – Avstraffelse og ukorrekt behandling av hest

1. Enhver form for barring er forbudt: ingen person får holde eller berøre noen del av et hinder under spranget. Bruk av skarpe gjenstander i bandasjer eller andre metoder for å gjøre hesten øm på bena regnes som barring.

2. Ved bruk av skarpe gjenstander i bandasjer o.l., som kan påføre hesten smerte eller ubehag ved trykk eller slag mot bena. Vi føre til umiddelbar utkastelse fra Stord Hestesenter.

3. Som rettledning om bruk av pisk skal gjelde at pisk ikke må brukes som avstraffelse, bare som rettledning. Ved ulydighet kan hesten gjøres oppmerksom gjennom et lett slag på bogen eller bakom salen. Pisken skal i så fall benyttes umiddelbart i tilknytning til ulydigheten. Hva gjelder «tipping», kan dette tillates høyst et par ganger i løpet av rittet ved at rytteren «tipper» hesten gjennom et lett slag på bogen eller bak salen.

4. Som ukorrekt behandling av hest regnes alle tilfelle der noen opptrer slik mot en hest at det kan medføre smerte eller unødig ubehag. Som eksempler kan nevnes:

*Rykk i tøylene

*Gjentatte kraftige sjenkelslag

*Overdreven sporebruk

*Harde piskeslag

*Å ri med oppvinklet pisk (feil vei i hånden)

*Skrik, banning eller andre upassende uttrykk

*Gjentatt hopping over hinder

*Andre tilfeller som har form av avstraffelse, f.eks. elektriske sjokk, blistrende bandasjer, smørelser etc.

Ta kontakt med leder av Stord hestesportsenter hvis du ser slik atferd på senteret.

§ 175 Utilbørlig opptreden

Som utilbørlig opptreden regnes enhver handling eller uttalelse som strider mot god skikk og bruk og som kan skade sportens omdømme. Som utilbørlig opptreden regnes bl.a.:

– ukorrekt oppførsel eller upassende/støtende uttalelse til eller om leder eller funksjonær ved senteret eller andre medlemmer. På norsk kalt sladder.

– enhver handling eller uttalelse for øvrig som kan skade ryttersportens anseelse og gode omdømme.

På Stord hestesportsenter tar me og vare på menneska, og har følgjandemiljøreglar:

 • Du skal ikkje gjera mot andre, det du ikkje ynskjer at andre skal gjeramot deg.
 • Du kjem langt med god,gammeldags folkeskikk.
 • Ikkje baksnakk. Snakk til kvarandre, ikkje om kvarandre.
 • Tru ikkje alt du høyrer. Sprei ikkje løgner.
 • Me tek vare på kvarandre.
 • Det er plass til alle uansett alder, kjønn og nivå.
 • Saker som omhandlar hestar sitt ve og vel,skalførst takast opp med hesteeigar eller den som har ansvar for hesten.
 • Leiar ved Stord hestesenterkontaktast ved brot på ryttersporten sine normer eller miljøreglane.
 • Det er leiar av hestesenteret som skal ta seg av saker som oppstallørar er usikre på.
 • Leiar informerar styret om sakene er av alvorlig karakter.
 • Ommindreårige gjer nokogale må einsnakke medforeldra. Søk løysninger på dei problem som måtte oppstå.

Sanksjonar for brot på miljøreglane:

Ved brot på etiske og moralske retningslinjer vil følgjande skje:

1. Vedbrot på reglane vil munnleg advarsel bli gitt.

2.Ved brot på reglane for andre gongvil vedkomande bliutvist fra Stord hestesenter umiddelbart.

3. Ved grov misferd (forseelse) som går til styresak, kan styret velje å bortvise vedkomande umiddelbart.
Kontaktpersonar ved Hestesportsenteret

Postet av Stord Hestesportlag den 6. Nov 2016

KONTAKTPERSONAR VED STORD HESTESPORTSENTER
* Spørsmål om oppstalling, fòr - både høy, ensilasje og kraftfor - ta kontakt med EIRILL
* Ved ulike skadar og feil på senteret, som den enkelte leigetakar meinar må utbetrast (Har hesten din utført skaden / øydelagt er det ditt ansvar å reparere, evt betale kostnaden det er å reparere skaden) - ta kontakt med BØRRE/TOR
* Ønsker av ulik art - ta kontakt med SIREN/ATLE
* Spørsmål rundt dugnader og dugnadstimer : Ta kontakt med ATLE/ENA. (Styret vil tilrettelegge for dugnad, og finna passende arbeidsoppgåver til dei som står oppstalla på senteret og dei som er faste brukarar av senteret)
* Spørsmål angåande ridebanane, vatning, horving osv. - ta kontakt med SIREN/TERJE
* Spørsmål rundt aktivtetsplanen på senteret, omgjestetrenarar og liknande, skal opp i styret i Stord Hestesportlag - ta kontakt med ENA/ÅSHILD

Namn

Telefonnummer

E-post

Atle Kyvik, Leiar

90663359

Atle.kyvik@intele.com

Siren Hinderaker, nestleiar

92220894

Siren.eldoy.hinderaker@advantec.no

Eirill Hatlevik

41915866

eirillha@yahoo.co.uk

Ena Ulversøy

97585153

enaulv@gmail.com

Åshild Vatten

97583927

aa.vatten@hotmail.com

Børre Blokhus

91147945

b.blokhus@gmail.com

Terje Aasheim

91379048

terje aasheim ‎[aasheim.terje@hotmail.no]‎

Tor Bjelland Johannesen

98263477

torbj@sklbb.no
Ledige plasser i rideskulen

Postet av Stord Hestesportlag den 31. Okt 2016

Me har eit pr ledige plasser for nye og erfarne elever. Bilderesultat for animasjon hest

Måndag kl 19:00 - Nybyrjar vaksen (2 ledig)

Onsdag kl 17:00 - Øved. (2 ledig)

Eleven må mestre trav fra før.

Onsdag kl 18:00 - Nybyrjar (2 ledig)

Nybyrjar i alder 8- 11 år, treng ikkje tidligare erfaring.


Onsdag kl 19:00 - Nybyrjar (1 ledig)

Nybyrjarar i alder 12-16 år, treng ikkje ha tidligare erfaring.


Torsdag kl 18:00 og 19:000 - Bakketrening mot sprang

Elever må mestre alle gangarter.


Ved interesse, send email til stord.rideskule@sklbb.no

Kursa vert fullt opp fortløpande.

- Christine
Husk kjørestevne på Stord Hestesportsenter 29.10.16

Postet av Stord Hestesportlag den 19. Okt 2016

Det vert kjørestevne i dressur og presisjonskjøring søndag 29.10.16.

Åpen kafè med mykje godt:)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1015749320...
Ledige helgar på Stalloftet

Postet av Stord Hestesportlag den 19. Okt 2016

Det er framleis nokre ledige helgar på Stalloftet før jul. Supert lokale til julebord, bursdagar osv. Send mail til kontakt@stalloftet.no

Bilderesultat for barneriding stord
40-års jubileum for Stord Hestesportlag i år!

Postet av Stord Hestesportlag den 2. Okt 2016

Stord hestesportlag fyller 40 år i år! Dette vil me feira med ein fest på Stalloftet den 12.11. kl. 1900. Festen vert for alle som er og har vore medlemmar, og som har lyst å vera med. Det er ope for dei under 18 år fram til kl. 2130, og deretter vert det 18-års grense. Det vert servert mat, og difor vil det kosta nokre kroner. Meir informasjon kjem:) Påmelding til kontakt@stalloftet.no. innan 01.11.16
Distriktstevne i sprang helga 24. og 25. 09

Postet av Stord Hestesportlag den 26. Sep 2016

Me arrangerte distriktstevne med Stord-cup i sprang helga 24. og 25. 09. Været vart mykje betre enn det var meldt, og me fekk ei flott helg med mykje fin riding.

Det vart mange flotte resultat av Stordgjengen, og me gratulerar mykje! Gratulerar spesielt til Lise Hatlevik og Miami med flott seier i Stord cup 90 cm , og Silje Hatlevik og Lola med flott seier Stord cup 1,10 m.

(FULLT) Me har ledige plasser i rideskulen

Postet av Stord Hestesportlag den 20. Aug 2016

Hei,


Mandag til Torsdag veke 34, startar me oppatt rideskulen. Me har då utvida med ein ekstra dag, onsdagen.

Oversikt over kva kurs som går kan det sjå under kursoversikt.

Me har ledig plass for nybyrjar mandager kl 18.00. (FULLT)
Me har ledige plasser for nybyrjarar onsdager kl 1630 og kl 1800. (FULLT)

Mestrar du skritt og trav, har eg ledig mandag kl 1700. (FULLT)
Mestrar du alle tre gangarter, har eg ledig onsdag kl 1900. (FULLT)

Passer dette for deg, vennligst send mail til stord.rideskule@sklbb.no.
Kursa blir fulgt opp fortløpande.

(Doffen - ny hest i rideskulen)
Dressurtreningar til hausten

Postet av Stord Hestesportlag den 14. Aug 2016

Therese Plejdrup fortset som dressurtrenar for oss. Ho kjem til Stord mandagar og torsdagar. Dersom du har lyst å ri dressur for ho, må du sende ei melding til Ena Ulversøy ang. torsdagstimar, og til Siren Hinderaker ang. mandagstimar. Skriv ønske for tider. Det vert 30 min. økter. Me skal prøve å fordele tidene etter beste evne, men det kan vera at nokon som har hatt ei fast tid tidlegare no må bytte litt.
Ledige stillingar i Stord Hestesportlag

Postet av Stord Hestesportlag den 11. Aug 2016

Ledige stillingar

Utleigeansvarleg for selskapslokalet Stalloftet

Stord Hestesportsenter AS har frå 01.08.16 overteke eigedomen til Arild Haukanes på Tyse. Me har med anna overteke selskapslokalet Stalloftet. Me søkjer etter ein person som skal vera ansvarleg for utleige av dette lokalet. Lokalet eignar seg til større selskap som bryllaup, konfirmasjon, dåp, bursdagar mm. Det kan og leigast ut til mindre samankomstar som barneselskap, kurslokale og anna.

Den som får denne jobben skal vera tilsett hos Stord Hestesportlag og vil ha eit tett samarbeid med styret, men vil likevel måtte kunne jobbe sjølvstendig og ta eigne val.

Løna vil vera provisjon av leigeinntektene.

Er dette noko du er interessert i, send søknad til Stord.hestesportlag@sklbb.no

Vaskar

I samband med utleige av selskapslokalet treng me personar som kan ta på seg å vaske etter at lokalet har vore utleigd. Personen/ane som får denne jobben må kunne vaske på dei dagane som er avtalt. Løn etter avtale.

Er dette noko du er interessert i, send søknad til Stord.hestesportlag@sklbb.no

Det er sjølvsagt mogleg at det er same person som leiger ut og vaskar.
Litt ny informasjon om rideskulen

Postet av Stord Hestesportlag den 11. Aug 2016

Rideskulen startar opp att i veke 34, og det vil vera kurs alle dagar utanom fredagar. Christine Sæle er rideskuleansvarleg, og med seg får ho Nina Aasheim.

Me har fått nokre nye kjekke hestar i rideskulen som du kan lesa meir om under fana "hestane våre".

Rideskulehestane har fått ny heim i øvre stall, som er på naboeigedomen me har overteke frå 01.08., og alle kursa vil gå i øvre hall. Velkommen til nytt kjekt år!!
Informasjonsskriv hausten 2016

Postet av Stord Hestesportlag den 10. Aug 2016

INFORMASJONSSKRIV HAUSTEN 2016

Det har skjedd store ting for Stord Hestesportsenter AS denne våren og sommaren. Frå 01.08.16 er me blitt eigarar av naboeigedomen til det eksisterande anlegget vårt, då me har kjøpt eigedomen til Arild Haukanes.Frå no av vil dette verta kalla Øvre stall og Øvre ridehall.

Rideskule:

Som følgje av at me utvidar har me tilsett Christine Sæle som rideskuleansvarleg. Christine skal i tillegg til å ha ansvar for rideskulehestane og kursa, og ha ansvar for ein del økonomi og administrasjon. Ho vil få kontor på Hestesportsenteret. Nina Aasheim er og tilsett i rideskulen.

Rideskulen skal utvidast med ein ekstra dag, og me jobbar med å kjøpe inn fleire rideskulehestar.

Rideskulen skal frå no av flyttast opp i Øvre stall, og skal nytte Øvre ridehall. Dette vil føre til betre kapasitet forridehallen på Hestesportsenteret. (Nedre hall)

Me jobbar ogfor å få til eit ridetilbod for nokre grupper på dagtid.

Vaktmeister:

Stord Hestesportsenter AS har tilsett Børre Blokhus og Tor Bjelland Johannessen som vaktmeistrar på anlegget. Dei vil dele på ein viss prosent stilling og vil ha ansvar for ulike faste oppgåver og førefallande oppgåver. Dette vil det koma meir informasjon om. Terje Aasheim kan og kontaktast for driftsrelaterte oppgåver.

Foring:

Foringsrutinar i Øvre Stall:Frokostforarar forar og tar ut i øvre stall, middagsforer forar når hestene er i luftegård ( ikkje beite), halvforarar tek inn hestene fredag, lørdag og søndag ettermiddag. Kveldsforarar forar helgedagar inkl. fredag.

Dei som har foringar på Hestesportsenteret vil få tilbod om å fortsetje.

Parkering:

Parkeringplassen for alle som benyttar Stord Hestesportsenter er på baksida av lageret , ved «frukthagen» og på plassen på oppsida av utebanen.

Det er ikkje tillate å parkere på baksida av stall 1 og 4 pga. sikkerhet. Det er berre tillate å parkere der når ein leverar varer, eller har ein jobb som skal utførast.

Lastebilane skal parkerast på oppsida av utebanen fram til ein finn ei løysing der bilane kan stå med straumtilførsel. Bilane som får straum vert fakturert med kr. 200 pr. mnd. til ein har fått på plass straummålarar.

Hestehengarar skal parkerast på nedsida av parkeringsplassen (der dei fleste står i dag), eller på parkeringsplassen ved utebanen. Ein kan ikkje stå langs lageret, då dette kan skapa farlege situasjonar.

Ro i stallen:

Stallen skal vera stengt etter kl. 2300. Dette må alle respektere.

Sikkerhet:

Det vil bli montert videoovervåking på ulike stader inne og ute på Hestesportsenteret. Dette er for sikkerhet i forhold til evt. innbrot og tjuveri, og for å kontrollere at alle fjernar skiten sin i banane.

Spon og pellets:

Det er sett opp eit «bur» til spon og pellets på lageret. Dette vart dessverre nødvendig pga stort svinn. Det vert utdeling på faste dagar, og treng ein noko utanom tek ein kontakt med ein av dei ansvarlege og gjer avtale om utlevering.

Tjuveri blant oppstallørar er ikkje tillete, og fører til oppseiing.

Dugnad:

Det vert fortsatt 25 timar pliktig dugnadsarbeid for alle oppstallørar. Dei som nyttar anlegget fast utan å vera oppstalla,og dei som har hestar på halvfor, har 12 t dugnad pr. år. Dette må ein sjølv sende inn på dugnadsskjema somdet ligg link tilpå heimesida. Ein har sjølv ansvar for at ein har nok timar. Dersom ein har jobba mindre enn ein skal, vert ein fakturert 400 kr pr time. Ta gjerne kontakt for å avtale kva du kan gjere på dugnadJ

Jubileum:

Stord Hestesportlag vert 40 år i år, og dette i tillegg til den store utvidinga av Stord Hestesportsenter må feirast! Me vil laga til ein fest for alle medlemmane om litt. Dette kjem det meir informasjon om.

Me håpar på fortsatt godt miljø og mange kjekke stunder med hest og hestesnakk i komande år!

Mvh Styret i Stord Hestesportsenter AS:

Atle Kyvik

Eirill Hatlevik

Siren Eldøy Hinderaker

Tor Bjelland Johannessen

Børre Blokhus

Terje Åsheim

Janet Fagerland

Ena Ulversøy
Ver obs på reglane for doping av hest

Postet av Stord Hestesportlag den 6. Jun 2016

Minnar alle om reglane for doping av hest. Gå inn her for å lese deg opp.

Me må med anna vera nøyen på at dei hestane som har blitt sprøyta ikkje startar før karantene tida er ute.
Jubileumsutstilling på Stord Hestesportsenter

Postet av Stord Hestesportlag den 1. Jun 2016

Sett av helga 25. og 26. juni. Då vert det ei stor hesteutstilling på Hestesportsenteret med 100 påmeldte hestar. Det vert og eit lite sprangstevne med to klassar, køyring, barneriding, leikar mm. Kafeèn vert open og her kan du kjøpe mykje godt - både varm og kald mat.

Laudag kveld er det felles middag for dei som vil, på Stord Hotell. Middagen kostar 435,- pr person og de må melda dykk på til Ena på facebook eller mail: enaulv@gmail.com.


Ekstraordinært årsmøte i Stord Hestesportlag

Postet av Stord Hestesportlag den 1. Jun 2016

Det vert ekstraordinært årsmøte i Stord Hestesportlag 15.06. 16. kl. 1900 på Stord Hestesportsenter.

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Stord Hestesportlag
RIDELEIR SOMMAR 2016

Postet av Stord Hestesportlag den 27. Apr 2016

I år som i fjor, gjentek me suksessen og arrangerar rideleirar.

Leirane vert kjapt fullt opp, så her gjeld det å vere tidleg ute.
I veke 25, vert det rideleir på dagtid.

Meir info her


I veke 26, vert det rideleir med overnatting.

Meir info her.
Ny heimeside

Postet av Stord Hestesportlag den 24. Apr 2016

Stord Hestesportlag har fått ny heimeside:)
Faste vekeaktivitetar på Stord Hestesportsenter

Postet av Stord Hestesportlag den 24. Apr 2016

Klokkeslett1400-16001600-17001800-19001900-20002000-2100
MandagDressurtrening DressurtreningDressur for Therese P.Dressur for Therese P.Dressurtrening
med Therese PlejdrupTherese Plejdrupog rideskule og rideskulefor Therese Plejdrup
TirsdagKjøring 1530-1630Rideskule og Rideskule og Rideskule og
Sprangtrening Sprangtrening Sprangtrening
Anne Marte SævareidAnne Marte Sævareidfor Anne Marte Sævareid
Onsdag Sprangtrening Ina WasmutSprangtrening Ina WasmutSprangtreningIna Wasmut
TorsdagDressur forDressur for Therese PlejdrupDressur for Therese P. Dressurtrening Therese P. Dressurtrening
for Therese Plejdrupog Rideskuleog rideskuleog rideskulefor Therese Plajdrup
FredagLedigkjøring frå 1600-1700Ledig Ledig
LørdagLedig LedigLedigLedigLedig
Søndag Kjøringfrå 1000-1130Når det ikkje er stevner ogorganisert trening kan ein hoppe frå 1600-1800