Innkalling til årsmøte i Stord Hestesportlag

Postet av Stord Hestesportlag den 22. Feb 2023

Til medlemmene i Stord Hestesportlag

Innkalling til årsmøte i Stord Hestesportlag

Styret innkallar alle medlemmene til årsmøte.

Årsmøtet vert avhalden 22. mars 2023 kl. 19.30 i kaféen på nedre stall.

Saker som ein ynskjer å få behandla på årsmøtet må sendast minimum to veker før møtet, innan 8. mars 2023.

Saka/ene skal sendast til kontakt@stordhestesportlag.no og skal merkast «sak til årsmøtet».

Fullstendig sakliste med alle saksdokument vil verta gjort tilgjengeleg for medlemmene seinast ei veke før årsmøtet.

Desse vert publisert til gjennomsyn på www.stordhestesportlag.no i filarkivet under mappa «Årsmøter», og på facebooksida.

For å ha røysterett og velgjast til verv må ein ha vore medlem i Stord Hestesportlag i minst ein månad og fylla 15 år i det inneverande kalenderår, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktingar til Stord Hestesporlag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

Med venleg helsing styret


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.