ÅRSMØTE - Stord Hestesportlag

Postet av Stord Hestesportlag den 18. Feb 2019

Stord Hestesportlag inviterar til årsmøte:

Stad: Kafeen, 2. etg - Stord Hestesportsenter
Dato: Tysdag 26. mars 2019 
Tid: kl. 19:00


Forslag som skal behandlas på årsmøte, må være sendt til styret (styret-stord.hestesportlag@haugnett.no) seinast to veker før årsmøte, (innan 12.Mars 2019).
Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøte vil bli gjort tilgjengelig seinast éi veke før årsmøte.


Valnemd:
Marit Løkhammer
Vilde Gravdal


Saksliste:

1.Godkjenne de fremmøtte representantene.

2.Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

3.Velge dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen.

4.Behandle årsberetning.

  1. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
  2. Behandle forslag og saker - ingen innkomne forslag/saker.

7.Fastsette kontingent.

8.Vedta idrettslagets budsjett.

9.Behandle idrettslagets organisasjonsplan

10.Foreta følgende valg:

     11. Leder og nestleder.

  1. 5 styremedlemmer, 3 varamedlemmer.

     13. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9– ingen

     14. To revisorer.

     15. Representanter til ting i overordnede organisasjonsledd eller gi styret fullmakt til å oppnevne      representantene.

     16. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlemVedlegg:

Årsmelding 2018
Årsregnskap 2018 
Budsjett 2019
Valnemd si innstilling til nytt styre.
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.